Włączenie Osób Niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez pracę na otwartym rynku Logo of Leonardo Programme
DARE Project

Konferencja

20 stycznia 2006 roku odbyła się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencja "Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie wiedzy", zorganizowana przez Fundację dla UJ, Klub Absolwenta UJ, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz Konsorcjum Europejskiego Projektu IDOL.

Jej celem była próba odpowiedzi na pytanie jak budować w Polsce społeczeństwo wiedzy i jak mogą się w nim odnaleĽć osoby niepełnosprawne. Konferencja była zakończeniem merytorycznych działań projektu, a także stanowiła najszersze do tej pory w Polsce forum wymiany doświadczeń w zakresie zwiększania dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych. Wzięli w niej udział partnerzy projektu IDOL i eksperci z całej Europy. Zostały przedstawione wszystkie szkolenia wypracowane w ramach projektu.

Prorektor UJ prof. Władysław Miodunka i ireneusz białek

Prezentacje skierowane były do pracowników dydaktycznych uczelni wyższych, ale także do wszystkich, którzy uważają, że osoby niepełnosprawne powinny być nie tylko przedmiotem działalności charytatywnej, ale podmiotem życia społecznego we wszystkich jego obszarach. Konferencja zgromadziła prawie 250 uczestników z wyższych uczelni w całej Polsce, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także instytucji państwowych i samorządowych. Obecny był ówczesny Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wypych. Wykłady i prezentacje wygłosili specjaliści w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, rynku pracy, językoznawstwa i filozofii z Polski, Danii i Wielkiej Brytanii.

henryk kawecki prezentuje sprzęt dla niewidomych

Program konferencji
Uczestników konferencji powitał Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Ireneusz Białek. Słowo od władz uczelni wygłosił Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Polityki Kadrowej i Finansowej Prof. Władysław Miodunka. Następnie głos zabrał Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Minister Paweł Wypych. W dalszej kolejności odbyła się prezentacja produktów i wniosków z działania europejskiego projektu pilotażowego IDOL. Zostały wygłoszone następujące referaty:
- Technologie wspierające edukację i pracę osób niewidomych - mgr Mario Batusic, University of Linz.
- Wsparcie psychologiczne dla studentów niepełnosprawnych oraz ich rodziców - mgr Anna Wandzel, Uniwersytet Śląski.
- Rola psów serwisowych w życiu osoby niepełnosprawnej ruchowo - mgr Aneta Graboś, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor.

Częścią konferencji było podsumowanie aukcji internetowej "Pomoc na cztery łapy" zorganizowanej przez Fundację dla UJ, Klub Absolwenta UJ, firmę Prestor oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Celem aukcji było wskazanie na zbyt wąski dostęp osób niepełnosprawnych do podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego jak np. wózek czy notatnik brajlowski. Konkretną formą pomocy było zebranie środków na zakup aktywnego wózka dla studenta I roku Kulturoznawstwa UJ, Andrzeja Krężla.

podsumowanie aukcji andrzej otrzymuje list

Informacja, wiedza, mądrość - co społeczeństwo wiedzy cenić powinno".
Prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa.

"Polityka wobec osób niepełnosprawnych na rynku pracy - zagrożenia, błędy, szanse"
Dr Michał Boni, ekspert ds. rynku pracy.

"Integracja studentów niepełnosprawnych w społeczeństwie wiedzy."
Prof. Willy Aastrup, University of Aarhus (Dania).

"Opracowywanie polityki świadczeń włączających studentów niepełnosprawnych w życie akademickie"

"O podejściu do kształcenia studentów niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii."
Prof. Alan Hurst, University of Central Lancashire (Wielka Brytania).

"Język polski, a osoby niepełnosprawne i niepełnosprawność"
Prof. Jerzy Bralczyk, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie.

"Nowe pomoce techniczne w edukacji osób niewidomych Od dziecka do momentu studiów"
Prof. Bogusław Marek, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

"Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w edukacji osób po 16-tym roku życia"
Barbara Waters, Krajowe Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych (Wielka Brytania).

"Rola psów serwisowych w życiu osób niepełnosprawnych"
Nina Bondarenko, Canine Partners (Wielka Brytania).

Zdjęcie auli wraz z uczestnikami w czasie jednego z wystąpień

W czasie konferencji uczestnicy mieli okazję odwiedzić wystawy, gdzie były prezentowane:
- Grafika dotykowa dla osób niewidomych - Fundacja Hungry Fingers z Lublina.
- Nowoczesny sprzęt komputerowy dla osób niewidomych - firma Medison z Kielc.
- Psy serwisowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo - firma Prestor z Katowic.

[powrót]

Poniższe symbole oznaczają, że strona ta spełnia wszystkie światowe standardy w zakresie dostępności dla osób niewidomych.

[ AAA Bobby aproved ]   ||   [ 508 Bobby aproved ]   ||   [ W3C XHTML 1.1 ]   ||   [ W3C CSS ]