Włączenie Osób Niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez pracę na otwartym rynku Logo of Leonardo Programme
DARE Project

Strona główna

W styczniu 2006 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało konferencję Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie wiedzy, która podsumowywała działalność projektu europejskiego IDOL (Inclusion of Disabled into open labour market).

W czasie konferencji wystąpiło wielu wybitnych mówców z Polski i krajów Unii Europejskiej oraz poruszono kluczowe tematy dla społeczeństw mających ambicję stawania się w coraz większym stopniu społeczeństwami wiedzy. Szczególny nacisk położono na miejsce osób niepełnosprawnych w takich społeczeństwach.

Więcej o konferencji, mówcach i tematach ich wystąpień można przeczytać tutaj

Więcej o projekcie IDOL i jego rezultatach można przeczytać: tutaj

[powrót]

Poniższe symbole oznaczają, że strona ta spełnia wszystkie światowe standardy w zakresie dostępności dla osób niewidomych.

[ AAA Bobby aproved ]   ||   [ 508 Bobby aproved ]   ||   [ W3C XHTML 1.1 ]   ||   [ W3C CSS ]